Right House Image
Hand Picture, Dobar DenГост!.М.а.г.а.з.и.н ROBOTEV.com

Back

Ардуино Tian
Price
204.00 лв.

Arduino Titan дава мощността на малък компютър, работещ с Linux, свързан към 32-битов микроконтролер.

Arduino Titan е базиран на Atheros AR9342, свързан с Atmel Cortex® M0+ 32-битов микроконтролер и дава възможност за Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth свързаност.

Общ преглед

Arduino Tian разполага с SAMD21 микроконтролер от Atmel (32-битов ARM Cortex® M0+ ) както и с Qualcomm Atheros AR9342, (силно интегриран с MIPS процесор, коѝто работи на чистота до 533MHz и разполага с 2x2 2.4/5 GHz dual-band WiFi модул). Qualcomm Atheros MIPS поддържа Линукс дистрибуця, базирана на OpenWRT, наречена Linino. Arduino Tian има вградена 4GB eMMC памет, която със сигурност ще Ви помогне при разработването на вашия проект. Има възможност за включвате и изключване на Linux процесора от микрокотролера, за да се намали консумацията на енергия.

Важно: Преди да ползвате Arduino Tian трябва да инсталирате CP201x драйвер на вашия компютър. Линк за изтегляне ще намерите в секцията полезн връзки.Linux Microprocessor

Процесор

Atheros AR9342

Архитектура

MIPS

Работно напрежение

3.3 V

Flash memory

16 MB + 4 GB eMMC

RAM

64 MB DDR2

Тактова честота

560 MHz

WiFi

802.11 b/g/n 2.4 GHz dual-band

Ethernet

802.3 10/100/1000 Mbit/s

USB

2.0 Host
ARM Microprocessor

Микроконтролер

SAMD21G18

Архитектура

ARM Cortex-M0+

Работно напрежение

3.3 V

Flash memory

256 KB

SRAM

32 KB

Тактова честота

48 MHz

Аналогови I/O пинове

6

DC ток на I/O пин

7mA (I/O Pins)
Обща информация

Входно напрежение

5 V

Цифрови I/O пинове

20

PWM Output

12

Консумация на енергия

470 mA

Размери на платката

53 x 68.5 mm

Bluetooth

CSR8510 with EDR / BLE 4.0

Тегло

36 gЗахранване

Arduino Titan може да се захранва през micro USB-то.или чрез външно захранване. Захранването се избира автоматично.

Външното захранване (не от USB-то) може да е AC-DC адаптер или батерия, която е свързана в Gnd и Vin пиновете. Платката автоматично ще открие кои захранващи източници са налични и ще избере кой от тях да ползва според следните приоритети:

 • - външен източник на енергия
 • - захранване от USB

Външния захранващ източник трябва да бъде 5V и 600mA.

Захранващите пинове са следните:

 • VIN – Входното напрежение, захранващо Ардуиното, когато ползва външен захранващ източник. През този пин може да захранвате платката, като подаваното напрежение не трябва да надвишава 5V.
 • 5V. Това е регулираното напрежение, което се използва за захранването на микроконтролера и другите елементи върху платката. Може да идва от Vin, минавайки през вградения регулатор или от USB-то или друг регулиран източник на 5V. Максималният ток, който пинът може да предостави е 2A (зависи от източника на енергия на платката).
 • 3.3V – Това е източник на 3.3V, генерирано от вградения регулатор на напрежение. Максималният ток, които пинът може да предостави е 2A (зависи от източника на енергия на платката).
 • GND – земя.
 • IOREF – Дава напрежението, на което входно-изходните пинове оперират. (например VCC-то на платката). За Tian-a e 3.3V.

Памет

ATSAMD21G18 разполага с 256KB флаш памет (от тях 69 KB се ползват за bootloader-а). Bootloader-ът е фабрично записан от Atmel и се пази в специална за тази цел ROM памет. Буутлоудърът е защитен от NVM fuse. Контролерът има и 32KB SRAM.

Входове и изходи

Платката не дава хардуерен достъп до входно-изходните пинове на Atheros AR9342. Всички те са свързани с Atmel SAMD21.

Atheros e свързан към USB хъб с 4 порта (вижте блоковата схема), към който са свързани Bluetooth модула, eMMCs паметта, SAMD21 контролера и USB хост порта.

Всеки един от 20-те цифрови пина може да бъде ползван като вход или изход с функциите pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead(). Пиновете работят на 3.3V. Всеки един от тях може да изкарва или приема максимум 40mA и има 20-50 kOhms pull-up resistor (не е свързан по подразбиране).

Като допълнение, някои пинове имат специализирана функция:

 • Сериини : 0 (RX) и 1 (TX). Използват се за приемане (RX) или изпращане (TX) на 3.3V сериини данни, използвайки възможностите за сериина комуникация на Atmel SAMD21 хардуера. Забележка: Serial класа за TIAN платката се използва за USB (CDC) комуникацията. За сериина комуникация на 3.3V през 0 и 1 пиновете, трябва да се ползва Serial5 класа. Хардуерните серийни портове на Atmel SAMD21 и на AR9342 върху TIAN платката са свързани помежду си и се използват за комуникация между двата процесора през SerialUSB класа.
 • TWI: SDA и SCL поддържат TWI комуникация като се ползва Wire Library. Забележка: TWI пиновете не са свързани към цифровите входно-изходни пинове.
 • Външни прекъсвания: всички пинове могат да приемат външни прекъсвания, без пин 2: 0 (прекъсване 0), 1 (прекъсване 1), Тези пинове могат да бъдат настроени да очакват прекъсване по ниско ниво, преден фронт, заден фронт или при промяна на нивото. За повече детайли прегледайте attachInterrupt() функцията. Пин 7 е свързан с AR9342 процесора и може да бъде използван за handshake signal в бъдеще. Препоръчва се да бъдете внимателни за възможни конфликти, ако възнамерявате да ползвате пина за получаване на прекъсвания.
 • LINUX (MIPS) on/off – Възможно е да включвате и изключвате Linux процесора чрез pin32 на SAM21 контролера ( digitalWrite(32, HIGH) - digitalWrite(32, LOW) ).
 • PWM: Всички пинове от 2-ри до 13-ти предоставят 8-битов PWM изход, използвайки analogWrite() функцията. PWM резолюцията може да бъде променена чрез analogWriteResolution() функцията. Забележка: 4-ти и 10-ти пин не могат да бъдат ползвани едновременно като PWM изходи. Забележка: 5-ти и 12-ти пин не могат да бъдат ползвани едновременно като PWM изходи.
 • SPI: на ICSP хедъра. Тези пинове поддържат SPI комуникация, чрез SPI библиотеката. Забележка: SPI пиновете не са свързани към цифровите входно-изходни пинове като е при Arduino UNO. Те са достъпни само чрез ICSP конектора. Това означава, че ако имате шилд, който използва SPI, но няма 6-пинов ICSP-конектор, който да се свърже към към Tian-овия 6-пинов хедър, то този шилд няма да работи.
 • Светодиод: 13. Има вграден светодиод, свързан с цифровия пин 13. Когато на пина е подадено високо ниво, светодиодът е включен, когато на пина е подадено ниско ниво, аналогично светодиодът е изключен. Платката разполага и с още няколко светодиода, които дават информация за захранването, WLAN връзка, WAN връзка, Bluetooth и USB.
 • Аналогови входове A0 - A5, A6 – A11 (разположени на цифрови пинове 4, 6, 8, 9, 10 и 12). Tian разполага с 12 аналогови входова, обозначени от A0 до A11, като всички те могат да бъдат ползвани и като цифрови входове и изходи. Всеки аналогов вход е с резолюция 10 бита или 1024 различни стойности. По подразбиране аналоговите входове измерват от 0V до 5V, като има възможност да се промени горната граница на обхвата, използвайки AREF пина и analogReference() функцията.
 • AREF. Референтно напрежение за аналоговите входове. Ползва се в комбинация с analogReference() функцията.

Платката разполага с 3 ресет бутона, с различна функция:

 • MCU-RST за ресетване на SAMD21
 • LNX-RST за рестартиране на AR9342
 • WLAN RST за ресетване на WiFi (отнема до 30 секунди).

Комуникация

Arduino Titan разполага с няколко начина за комуникация с компютър, с друго Ардуино или други микроконтролери и с различни устройства като телефони, таблети, видео камери и други. SAMD21 разполага с един хардуерен UART и три хардуерни USART порта за серийна комуникация на 3.3V.

Arduino софтуера, включва сериен монитор, който позволява да бъдат изпращани и получавани данни под формата на текст между компютъра и платката. RX и TX диодите ще премигват, когато данните се изпращат и получават чрез ATSAMD21G18 чипа и USB връзката с компютъра (но не и при серийна комуникация чрез 0 и 1 пинове).

USB порта е свързан към CP2105. Той позволява серийна (CDC) комуникация през USB. Тя осигурява серийна връзка със Серийния монитор или с други програми на вашия компютър. Когато платката е свързана с компютъра, се появяват 2 СОМ порта/ttyUSB, единят е свързан с UART-та на SAMD21, докато другият е свързан със серийния порт на Linux процесора.

SAMD21 също така поддържа TWI и SPI комуникация. Arduino IDE включва Wire библиотеката, която опростява ползването на TWI (I2C) шината. За SPI комуникация може да се ползва SPI библиотеката.

Програмиране

Arduino Tian може да бъде програмиран чрез Arduino IDE. Инструкциите за инсталиране на Arduino IDE за Linux-базирани операционни системи.

Качванто на програми върху SAMD21 е различно от процеса при AVR микроконтролерите, които са върху други Arduino платки: флаш паметта трябва да бъде занулена преди да се качи новата програма. Операцията по качването на програмата се управлява от ROM пространството върху SAMD21.

USB порт: за да ползвате този порт, изберете „Arduino Tian“ платка в Arduino IDE. USB порта е свързан към CP2105. Когато драйверът е инсталиран, потребителят вижда два серийни порта: един за SAMD21 и един за AR9342. Свържете Tian USB прота (този, който е близо до reset бутона) към вашия компютър. Отварянето и затварянето на USB порта на 1200bps задейства ‘soft reset’ процедурата: платката се рестартира чрез bootloader-a.

Забележка: Не забравяйте, че всеки път, когато отворите серийния терминал, тогава микроконтролерът се ресетва.

Автоматичен (софтуерен) ресет

Tian не изисква натискането на физически ресет бутон преди качването на програмата. Tian е проектиран така, че позволява рестването на платката да се извършва от софтуер, изпълняващ се на свързания с платката компютър. Ресетването се задейства, когато виртуалния (CDC) сериен / COM порт е отворен на 1200 baund и после затворен. Когато това се случи, процесора ще се ресетне, прекъсвайки USB връзката с компютъра (това означава, че виртуалния сериен / СОМ порт ще изчезне). След като процесора се ресетне, бутлоудърът се стартира и ще е активен в продължение на 8 секунди. Бутлоудърът може да бъде стартиран с натискането на MCCU-RST бутона върху Tian. Обърнете внимание, че когато платката се стартира за пръв път, програмата, качена от потребителя се стартира, а не бутлоудъра. Поради начина по който Tian се ресетва, по-добре е да оставите на Arduino IDE да направи ресета преди качването на програмата, особено ако имате навика ръчно да ресетвате други платки преди да качвате програмите. Ако ресетването не може да се извърши софтуерно, винаги може да стартирате бутлоудъра, натискайки ресет бутона върху платката.

Полезни връзки:

Изтегляне на драйверите
Първи стъпки за MAC юзъри
Документация на програмния език на Arduino

ARD-1303


Този продукт е добавен в каталога на Thursday 07 July, 2016.
Price
204.00 лв.